Contributie | Gouda’s Harmonie ‘De Pionier’

Contributie

 

  • 18 jaar en ouder
 € 62,50 per kwartaal
  • 18 jaar en ouder en student
 € 42,50 per kwartaal
  • 65 jaar en ouder
 € 52,50 per kwartaal
  • Tot 18 jaar
  • Niet-geüniformeerde leden
 € 42,50 per kwartaal
  • Leden van het Beginnersorkest
 € 35 per kwartaal
  • Leden van het Regionaal Seniorenorkest
 € 32,50 per kwartaal
  • Ereleden en leden van verdiensten
 Gratis
  • Bijdrage kleding voor BGO of OLO (eenmalig)
 € 25
  • Bijdrage uniform (eenmalig)
 *) € 50

*) BGO en OLO-leden die reeds eerder het bedrag van 25 euro betaald hebben en in een later stadium een volledig uniform krijgen betalen alleen het verschil van 25 euro bij.