Bestuur – Gouda’s Harmonie ‘De Pionier’
Functie Naam
voorzitter a.i. René van Rooijen
secretaris Kevin van Holsteijn
penningmeester Ton Jaartsveld

Het e-mailadres van ons secretariaat is secretariaat@pionier-gouda.nl.

Heeft u een vraag of opmerking voor het gehele bestuur, dan kunt u een e-mail sturen naar bestuur@pionier-gouda.nl.