Brede School Kinderfonds – Gouda’s Harmonie ‘De Pionier’

Brede School Kinderfonds

Niet in alle gezinnen is het vanzelfsprekend dat kinderen meedoen aan bepaalde activiteiten, zoals muziek maken. Soms is daar gewoon geen geld voor.

Het Brede School Kinderfonds biedt materiële ondersteuning aan kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen. Zo kunnen deze kinderen toch deelnemen aan activiteiten en wordt voorkomen dat kinderen buitengesloten worden.

Doelgroep

De doelgroep van het Kinderfonds is jeugd tot en met 18 jaar, met name scholieren, in Gouda die leven in moeilijke financiële omstandigheden. Het Kinderfonds wordt gesubsidieerd door de gemeente Gouda. De Brede school beheert dit fonds.

Aanvragen

Aanvragen moeten wel voldoen aan voorwaarden die je kunt vinden op de site van de Brede School Gouda.

Het aanvraagformulier kun je ook via deze website downloaden of je kunt een aanvraagformulier met retourenvelop aanvragen door te bellen naar 0182 52 71 01.

Beoordeling

Aanvragers krijgen binnen twee weken een bevestiging, en binnen een termijn van uiterlijk zes weken de beslissing over hun aanvraag. De schoolvakanties zijn hierbij een uitzondering. 

Informatie

Voor meer informatie over het Kinderfonds kun je contact opnemen via de mail kinderfonds@bsgouda.nl of bellen naar 0182 52 71 01.